Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.20/17-1-2022 - Αποστολή εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη σύνταξη συμβολαίων στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης Δήμου Αμφίπολης Σερρών

sima_sesse                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 20

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή εγγράφου Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη σύνταξη συμβολαίων στην περιοχή Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης Δήμου Αμφίπολης Σερρών

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 76746 ΑΠΑ 2022/10-1-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Γεν. Δ/νση Δημ. Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών) του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο δίνεται η οδηγία στους συμβολαιογράφους όλης της χώρας να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο (ή σε περίπτωση αμφιβολίας να επικοινωνούν με την Κτηματική Υπηρεσία Σερρών), σε περίπτωση σύνταξης οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης στην περιοχή Νέων Κερδυλλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμφίπολης του Δήμου Αμφίπολης Σερρών.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται στη μορφή .pdf)