Αρ.Πρωτ.1050/6-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4495/2017 (ΦΕΚ τ.Α’ 167/3-11-2017) - Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 6-11-2017

         Αριθμ.πρωτ.1050

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Κοινοποίηση ν.4495/2017.

                

Σας αποστέλλουμε το ν.4495/2017 (ΦΕΚΑ’167/3-11-2017) «Έλεγχος  και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», για να λάβετε γνώση.

 

                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

                         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                     Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Ο Ν.4495/2017 βρίσκεται στη μορφή .pdf)