Αρ.Πρωτ.:154/20-2-2013. Θέμα:«Ν.4122/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 42) περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων»

 sima_sullogou      

 

      Θεσσαλονίκη 20-2-2013

      Αρ.πρωτ.154

                                               

           

 

  Προς:

  Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

  Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ν.4122/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 42) περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

 

Σας κοινοποιούμε το Ν.4122/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 42/19-2-2013) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», ο οποίος εφαρμόζεται πλέον για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                    Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

              Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Ο Ν.4122/2013 βρίσκεται στη μορφή .pdf)