Αρ.Πρωτ.:185/30-3-2015. Θέμα:«Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»

sima_sullogou

 

 

 

            Θεσσαλονίκη 30-3-2015

            Αριθμ.πρωτ.185

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

 

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.6/5-3-2015 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Μελών Τ.Ε.Ε. Νομού Πέλλας, σχετικό με το άνω θέμα, για να λάβετε γνώση.  

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

            Η Πρόεδρος                            Η Γεν.Γραμματέας                   

Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου  

(Το με αριθμ.πρωτ.6/5-3-2015 έγγραφο βρίσκεται στη μορφή .pdf)