Αρ.Πρωτ.:19/8-1-2015. Θέμα:«Σύσταση ως διηρημένων ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου πόλης γήπεδο»

sima_sullogou

 

 

 

         Θεσσαλονίκη 8-1-2015

         Αριθμ.πρωτ.19

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 Θέμα: Σύσταση ως διηρημένων ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου πόλης γήπεδο.

 

 Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, τη διάταξη του αρθρ.34 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 269/2014), η οποία τροποποιεί το αρ.5 παρ.1 του Ν.4178/2013 και προβλέπει πλέον υπό προϋποθέσεις την εφαρμογή του αρ.1 παρ.1 του ν.δ.1024/1971 σε ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Η Πρόεδρος                                Η Γεν.Γραμματέας 

                            Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση         Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το αρθρ.34 του Ν.4315/14 βρίσκεται στη μορφή .pdf)