Αρ.Πρωτ.:857/19-10-2011. Θέμα:«Διευκρινήσεις για το Ν.4014/2011 περί αυθαιρέτων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 19/10/2011
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.857

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Διευκρινίσεις για το ν.4014/2011 περί αυθαιρέτων.

Σας διαβιβάζουμε το με ΑΠ.Οικ. 1126477/04-10-2011 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. που περιλαμβάνει διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4014/2011.

                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το σχετ. έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. βρίσκεται στη μορφή .pdf)