Αρ.Πρωτ.:21/9-1-2012. Θέμα:«Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 9-1-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αρ.πρωτ.21

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Σας υπενθυμίζουμε ότι, από 1 Ιανουαρίου 2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση Π.Ε.Α. κατά τη νέα μίσθωση και τμημάτων κτιρίων που έχουν αποκλειστική χρήση κατοικία και επαγγελματική στέγη και αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.14 παρ.3 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α. πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                        Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου