Αρ.Πρωτ.:145/14-2-2012. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4042/12 σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 14-2-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.145

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δημοσίευση νόμου σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

Σας γνωρίζουμε ότι ο Ν.4042 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος– εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 24/13-2-2012. Σας επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο του νόμου.

                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
            Η Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το πλήρες κείμενο του Ν.4042/2012 βρίσκεται στη μορφή .pdf)