Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 82η/15-11-11 «Κοινοποίηση κειμένου σχεδίου νόμου με τίτλο:"Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"»

                                                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    Αριθμ. Πρωτ. 275
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Θ Η Ν Α                                                                       Προς όλους τους Συμβολαιογράφους
_____                                                                             της χώρας
Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX : 210 384 8335
E-mail : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες :Στέλλα Περάτη 

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το κείμενο του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», όπως αυτό αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ελληνικού Κοινοβουλίου και σας επισημαίνουμε τις διατάξεις των άρθρων 49, 51 και 52, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Ν.4014/2101.
Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας:
α) στην τροποποίηση που επέρχεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του ψηφισθέντος ως άνω νόμου, με το οποίο προσδιορίζεται κατ’ άλλο τρόπο το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη και της βεβαίωσης του μηχανικού (βλ. σχετικά άρθρο 23§4 Ν.4014/2011) και β) στην αλλαγή που επέρχεται με την παράγραφο 15 του άρθρου 49 του ψηφισθέντος ως άνω νόμου, σύμφωνα με την οποία η βεβαίωση του μηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 4 του Ν.4014/2011 συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.
Από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι το τοπογραφικό διάγραμμα απαιτείται σε περίπτωση μεταβίβασης οποιουδήποτε ακινήτου, ακόμα και οριζοντίου ιδιοκτησίας.
Η ισχύς των διατάξεων αυτών έχει ορισθεί από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών.

            Με τιμή 
         Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Το σχετ. κείμενο του σχεδίου νόμου βρίσκεται στη μορφή .pdf)