Αρ.Πρωτ.:274/28-3-2012. Θέμα:«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις της Κτηματολόγιο Α.Ε. για το Ν.4014/11»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ       Θεσσαλονίκη 28-3-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  Αριθμ.πρωτ.274

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις της Κτηματολόγιο ΑΕ

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.1129737/23-3-2012 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, για να λάβετε γνώση.
Σας εφιστούμε την προσοχή στην παρ.10 του εγγράφου, που αναφέρεται στη μεταβίβαση διηρημένης ιδιοκτησίας και συγχρόνως σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας στο πωλούμενο με το αυτό μεταβιβαστικό συμβόλαιο, όταν δεν υφίσταται εξ αρχής σύσταση οροφοκτησίας στην οικοδομή. Στις περιπτώσεις αυτές η βεβαίωση του μηχανικού θα αφορά τη μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία μόνον.

                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
            Η Πρόεδρος                        Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το ως άνω σχετ. έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. βρίσκεται στη μορφή .pdf)