Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/24-4-12 «N.4067/2012 (ΦΕΚ 79/9.4.2012) [Νέος Οικοδομικός Κανονισμός]»

                                                                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &                                             Αριθμ. Πρωτ. 59
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους
                                                                           της χώρας
_____
Ταχ.Δ/νση: Γ.Γενναδίου 4, 10678 - Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
Fax: 210 384 8335
E-Mail: notaries@notariat.gr
Πληροφορίες: Στέλλα Περάτη

ΘΕΜΑ: N. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/9.4.2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε συνημμένα το Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 79/9-4-2012) για να λάβετε γνώση.
Εφιστούμε την προσοχή στα άρθρα 9, 10, 11 και 23 του ως άνω νόμου.

             Με τιμή 
          Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Ο σχετ.Ν.4067/12 βρίσκεται στη μορφή .pdf)