Αρ.Πρωτ.:613/1-8-2012. Θέμα:«Συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κλπ μετά την ισχύ του Ν.4014/2011»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 1-8-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.613


Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κλπ μετά την ισχύ του Ν.4014/2011.

Σας διαβιβάζουμε, προς γνώση σας, το με αριθμ.πρωτ.12416/20-7-2012 έγγραφο του Νομικού Τμήματος και Συμβάσεων του ΥΠ.Ε.Κ.Α., που αφορά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας.

                      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το σχετ. με αριθμ.πρωτ.12416/20-7-2012 έγγραφο του Νομικού Τμήματος και Συμβάσεων του ΥΠ.Ε.Κ.Α., βρίσκεται στη μορφή .pdf)