Αρ.Πρωτ.:298/30-4-2015. Θέμα:«Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»

sima_sullogou

 

 

         Θεσσαλονίκη 30-4-2015

         Αριθμ.πρωτ.298

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων