Αρ.Πρωτ.:385/22-6-2015. Θέμα:«Ειδοποίηση Α΄ ανάρτησης πράξεων εφαρμογής ΠΕ103 και ΜΠΕ104 και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης»

sima_sullogou

 

 

         Θεσσαλονίκη 22-6-2015

         Αριθμ.πρωτ.385

 

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Ειδοποίηση Α΄ ανάρτησης πράξεων εφαρμογής ΠΕ103 και ΜΠΕ104

        και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της

        Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.48016/3029/11-6-2015 έγγραφο της Δ/νσης

        Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου

        Θεσσαλονίκης

 

Σας διαβιβάζουμε το άνω σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για να λάβετε γνώση.

 

                                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                         Η Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

                 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση              Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης