Αρ.Πρωτ.:591/9-8-2013. Θέμα:«Ν.4178/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 174/8-8-2013) "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις"»

sima_sullogou

 

             Θεσσαλονίκη 9-8-2013

             Αρ.πρωτ.591

 

     Προς:

     Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

                                                        Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 Θέμα: Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση.

 

   Σας αποστέλλουμε συνημμένα το νόμο 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 174/08-08-2013), για να λάβετε γνώση.
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Η Πρόεδρος

 Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση

(Ο Ν.4178/2013 βρίσκεται στη μορφή .pdf)