Αρ.Πρωτ.:788/10-7-2014. Θέμα:«Σύνταξη συμβολαίων που αφορούν ακίνητα της περιοχής Σταυρονικήτα Χαλκιδικής»

sima_sullogou

 

 

                Θεσσαλονίκη 10-7-2014

                Αρ.πρωτ.788

 

 

                                               

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

        Θέμα: Σύνταξη συμβολαίων που αφορούν ακίνητα της περιοχής Σταυρονικήτα Χαλκιδικής

        Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.10876/2-7-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μουδανιών  

      

Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.752/2014 εγγράφου μας, σας αποστέλλουμε προς γνώση σας νέο διευκρινιστικό έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ν.Μουδανιών όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων στην περιοχή Σταυρονικήτα Χαλκιδικής.

 

                                       Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                               Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

                     Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση        Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

 

(Το με αριθμ.πρωτ.10876/2-7-14 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, βρίσκεται στη μορφή .pdf)