Αρ.Πρωτ.:815/5-12-2013. Θέμα:«Διευκρινιστική εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. (4η εγκύκλιος, με αριθμ.πρωτ.66931/3-12-2013) για διατάξεις του Ν.4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τ.Α΄ 174/8-8-2013)"»

sima_sullogou

 

 

           Θεσσαλονίκη 5-12-2013

           Αρ.πρωτ.815

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

 Θέμα: Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ  174 Α΄).

Σχετ.: Η με υπ’ αριθμ.πρωτ.66931/3-12-2013 εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ

 

Σας κοινοποιούμε την ως άνω διευκρινιστική εγκύκλιο 4/2013 του ΥΠΕΚΑ που αφορά τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 48 του Ν.4178/2013, για να λάβετε γνώση.
 

                                              Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                             Η Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                   Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση            Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η ως άνω σχετ. εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)