Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.251/5-5-14 σχετικά με τα αντίγραφα των σχεδίων Τ.Ε.Ε. Ν.4178/2013

sima_sesse

 

 

                          Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

                          Αριθμ. πρωτ. 251

 

                                           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                           της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

                                               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

       Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι στη συνέχεια των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 3 του Ν.4178/2013 και της παρ.1 εδ.β’ του άρθρου 2 της Υ.Α. 2254/2013 η τυπική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος για την εξαγωγή των αντιγράφων των σχεδίων που απεικονίζουν κατασκευές ή χρήσειςτου Ν.4178/2013 θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση, η οποία αναμένεται να εκδοθεί και θα σας κοινοποιηθεί άμεσα.

                                                               Με τιμή

                                                            Ο Πρόεδρος

                                                    Κωνσταντίνος Βλαχάκης