Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.273/6-6-17 σχετικά με παράταση ισχύος Ν.4178/2013

sima_sesse

 

        Αθήνα 6 Ιουνίου 2017

        Αριθμ. πρωτ. 273

                                    Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Σχετικά με τα προβλήματα που πιθανόν να δημιουργηθούν από τη μη ψήφιση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα και τη λήξη της προθεσμίας ισχύος του Ν.4178/2013 στις 8.6.2017, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε αιτηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ την παράταση ισχύος του Ν. 4178/2013 μέχρι την ψήφιση και ισχύ του νέου νόμου ο οποίος θα τον αντικαταστήσει.

Αναμένουμε ολιγοήμερη (μέχρι 20 ημέρες) παράταση ισχύος του Ν.4178/2013.

                                                         

                                                                 Με τιμή

                                                            Ο Πρόεδρος

                                                       Γεώργιος Ρούσκας