Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/9-8-2013 «Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ.Α΄) "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις"»

sima_sesse

 

                

                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36η

 

            Αθήνα, 9 Αυγούστου 2013

            Αριθμ. πρωτ. 216

 

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα                Προς όλους τους συμβολαιογράφους

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90                              της χώρας

FAX              : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ. Α΄) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ. Α΄) με τίτλο «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.», τον οποίο και σας κοινοποιούμε συνημμένα, για να λάβετε γνώση.

Εφιστούμε την προσοχή στο Κεφάλαιο Α’ του ως άνω νόμου και ιδιαίτερα στα άρθρα 1,2,3,4,5,6,9,10,11,13,14,23,28,29 και 30 καθώς και στο άρθρο 60 του Κεφαλαίου Γ’ του νόμου τούτου.  

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης