Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 39η/5-6-2019 «Διαβίβαση διευκρινιστικής εγκυκλίου των διατάξεων του τμήματος Δ’ του Ν.4495/2017 με τίτλο "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ"»

sima_sesse                                 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39η

          Αθήνα, 05 Ιουνίου 2019

          Αριθμ. Πρωτ. 241

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                          της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.05.2019 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που διευκρινίζει τις διατάξεις του τμήματος Δ’ του Ν. 4495/2017 με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ», όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις –συμπληρώσεις που έχουν γίνει με τους νόμους Ν. 4513/2017, Ν. 4546/2018, Ν. 4585/18, Ν. 4602/19 και Ν. 4610/2019.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)