Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 43η/30-8-2013 «Η υπ’ αριθμ.πρωτ.2254/30-8-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’)"»

sima_sesse                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43η

             

              Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

              Αριθμ. πρωτ.  230

 

           Προς όλους τους συμβολαιογράφους

           της χώρας

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78     

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου

                    (210-3307464)

 

ΘΕΜΑ:Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2254/30-8-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’)»

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2254/30-8-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’)», η ισχύς της οποίας θα αρχίσει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η υπ' αριθμ.πρωτ.2254/30-8-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, βρίσκεται στη μορφή .pdf)