Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.509/8-11-17 σχετικά με την ισχύ των βεβαιώσεων του Ν.4178/2013

sima_sesse

 

       Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017

       Αριθμ. πρωτ. 509

                                    Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                    της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σάς ενημερώνουμε ότι επίκειται άμεσα η υπογραφή και η δημοσίευση  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Οικονομικών σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α)» και ιδιαίτερα με την ισχύ των βεβαιώσεων που εκδόθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4178/2013.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας