Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/7-10-2013 «Έναρξη διαδικασίας της ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 στις διατάξεις του Ν.4178/2013»

sima_sesse

 

            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50η

 

         Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013

         Αριθμ. Πρωτ. 258

 

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX                : 210 384 8335

E-mail            : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες: Ευαγγελία Χριστοπούλου-

Σταμέλου (210-330.74.64)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την υπ’ αριθμ. 20243/4-10-2013 διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, την οποία και σας κοινοποιούμε, αρχίζει από σήμερα 7-10-2013 η λειτουργία της διαδικασίας της ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 στις διατάξεις του Ν.4178/2013.

Η ως άνω διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 4 παρ.5 της με αριθμό 2254/30-8-2013 (ΦΕΚ2184/5-9-2013 τ.Β΄), Υπουργικής Απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ.

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 της 2254/2013 Υ.Α. ΥΠΕΚΑ «…Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση πράξεων υπαγωγής ή την έκδοση βεβαιώσεων υποβάλλεται αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης και την έκδοση πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 και κατά ειδικότερα που ορίζονται στην παρούσα».

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

(Η υπ’ αριθμ.20243/4-10-2013 διαπιστωτική πράξη του Προέδρου ΤΕΕ, βρίσκεται στη μορφή .pdf)