Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/26-2-2020 «Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α' 62), 4014/2011 (Α' 209) και 4178/2013 (Α' 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ.4 Ν.4495/2017»

sima_sesse                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7η

       Αθήνα, 26 Φεβρουρίου 2020

       Αριθμ. Πρωτ. 88

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

Email        : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α' 62), 4014/2011 (Α' 209) και 4178/2013 (Α' 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ. 4 Ν.4495/2017.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Επ’ αφορμής σχετικών ερωτημάτων μελών μας, σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από την παρ. 4 του άρ.105 Ν.4495/2017 όπως ισχύει για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α' 62), 4014/2011 (Α' 209) και 4178/2013 (Α' 174) λόγω της υπαγωγής τους στις ρυθμίσεις αυτών, δεν απαιτείται η σύνταξη πράξεων διόρθωσης προγενέστερων τίτλων κτήσης ούτε οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογική υποχρέωση, με απώτερη ημερομηνία της απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές την 08.08.2013. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.07.2011 που υπήχθησαν στις διατάξεις των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013 και 4495/2017 ανακύπτει πρόσθετη φορολογική υποχρέωση από τη διαφορά των τετραγωνικών ή την αλλαγή χρήσης μόνον όταν η ημερομηνία γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης είναι μετά την 08.08.2013.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας