Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/10-2-2017 «Παράταση υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση (ΦΕΚ 364 B/9-2-2017)»

sima_sesse                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8η

      Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2017

      Αριθμ. πρωτ. 64

                                       Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                       της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση (ΦΕΚ 364 B/9-2-2017)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

  Σας αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 6155/3-2-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 364 Β) των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174) κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι την 8-5-2017. Η ισχύς της παραπάνω ΚΥΑ αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλ. από 9-2-2017.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ.ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)