Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.πρωτ.2254/30-8-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ΦΕΚ με αριθμό 2184/5-9-2013 (τεύχος Β’)

sima_sesse                         
                                      
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
              
              
               Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2013
               Αριθμ. πρωτ. 234

 

 

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ.Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα               Προς όλους τους συμβολαιογράφους

Τηλέφωνα   : 210-3307450,60,70,80,90                             της χώρας

FAX              : 210-3848335

E-mail            : notaries@notariat.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2254/30-8-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ΦΕΚ με αριθμό 2184/5-9-2013 (τεύχος Β’)

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθμόν πρωτ. 2254/30-8-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’)», που σας κοινοποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 43/30-8-2013 Εγκύκλιο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με αριθμό 2184/5-9-2013 (τεύχος Β’), το οποίο σας κοινοποιούμε.

 

Ο Πρόεδρος

 Κωνσταντίνος Βλαχάκης