Δασικές Διατάξεις

04/09/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/3-9-2020 - Οδηγία Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ: Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

download περισσότερα
02/09/2020

Αρ.Πρωτ.:615,616,617/26-8-2020. Θέμα:«Ανακοινώσεις σχετικά με την αναμόρφωση και την εκ νέου κατάρτιση δασικών χαρτών»

download περισσότερα
27/07/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.317/24-7-2020 - Πρόσκληση για αναμόρφωση των δασικών χαρτών Δράμας

download περισσότερα
24/07/2020

Αρ.Πρωτ.:574/23-7-2020. Θέμα:«Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας»

download περισσότερα
22/07/2020

Δελτίο Τύπου - Υποβολή στοιχείων και εγγράφων ατομικών διοικητικών πράξεων για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών από τις Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

download περισσότερα
22/07/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.312/20-7-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών σε περιοχές της Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

download περισσότερα
25/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.245/22-5-2020 - Μερική κύρωση δασικού χάρτη Ηγουμενίτσας

download περισσότερα
15/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/14-5-2020 - Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 όπως ισχύει στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

download περισσότερα
12/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/11-5-2020 - Επισκόπηση διατάξεων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος Ν.4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
13/04/2020

Αρ.Πρωτ.:301/10-4-2020. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Π.Ε. Πέλλας»

download περισσότερα
04/03/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/28-2-2020 «Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α' 62), 4014/2011 (Α' 209) και 4178/2013 (Α' 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ.4 Ν.4495/2017»

download περισσότερα
28/02/2020

Αρ.Πρωτ.:184/28-2-2020. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη ΟΤΑ της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
25/02/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/21-2-2020 «Διατυπώσεις στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μετά την κύρωση του δασικού χάρτη»

download περισσότερα
21/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.80/20-2-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών της Π.Ε. Δράμας

download περισσότερα
17/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.76/13-2-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών της Π.Ε. Δράμας

download περισσότερα
12/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.58/7-2-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών

download περισσότερα
12/02/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.59/10-2-2020 - Μερική κύρωση δασικών χαρτών σε Αττική και Κυκλάδες

download περισσότερα
27/11/2019

Αρ.Πρωτ.:601/20-11-2019. Θέμα:«Πιστοποιητικό δασικού χαρακτήρα έκτασης»

download περισσότερα
07/03/2019

Αρ.Πρωτ.:182/6-3-2019. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικών χαρτών Σερρών και Ημαθίας»

download περισσότερα
28/02/2019

Αρ.Πρωτ.:157/27-2-2019. Θέμα:«Κοινοποίηση μελέτης για τους δασικούς χάρτες»

download περισσότερα
14/02/2019

Αρ.Πρωτ.:93/7-2-2019. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη Κιλκίς»

download περισσότερα
14/02/2019

Αρ.Πρωτ.:103/7-2-2019. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη Πέλλας»

download περισσότερα
05/03/2018

Αρ.Πρωτ.:149/1-3-2018. Θέμα:«Μερική κύρωση δασικού χάρτη δήμων Κατερίνης, Πύδνας-Κολινδρού και Δίου-Ολύμπου»

download περισσότερα
29/12/2017

Αρ.Πρωτ.:1148/28-12-2017. Θέμα:«Διαβίβαση ΦΕΚ τ.Β΄ 4430/15-12-2017 - Τύπος και περιεχόμενο των Πιστοποιητικών Δασικού Χαρακτήρα Έκτασης»

download περισσότερα