Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 63η/1-12-2022 «Κύρωση δασικού χάρτη Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας»

sima_sesse                      ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63η

       Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

       Αριθμ. Πρωτ. 356

                                        Προς

                                        Όλους τους Συμβολαιογράφους

                                                                                         της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX               : 210 384 8335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

Θέμα: «Κύρωση δασικού χάρτη Δήμων ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας».

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Δ’ 895/28.11.2022 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 406250/2022 απόφαση του Γ.Γ. Δασών για την «Κύρωση δασικού χάρτη Δήμων ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας».

 

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος

 Γεώργιος Ρούσκας