Ε.Τ.Α.Α.-Τομέας Ασφάλισης Νομικών

19/07/2006

Αρ.πρωτ.:651/19-7-2006. Θέμα:«Καταβολή εισφορών Τ.Α.Σ. & Τ.Ν.»

download περισσότερα
13/10/2005

Αριθμ.πρωτ.:819/13-10-2005. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές Ταμείου Νομικών έτους 2005»

download περισσότερα
15/09/2005

Αρ.Πρωτ.:770,782/15-9-2005. Θέμα:«Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών»

download περισσότερα
22/06/2005

Αριθμ.πρωτ.:568/22-6-2005. Θέμα:«Καταβολή εισφορών του Τ.Ν. μετά τη λήξη της απεργίας της ΟΤΟΕ»

download περισσότερα
28/09/2004

Αρ.Πρωτ.:673/28-9-2004. Θέμα:«Εισφορές Ταμείου Νομικών για το έτος 2004»

download περισσότερα
03/05/2004

Αρ.Πρωτ.:352/3-5-2004. Θέμα:«Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών»

download περισσότερα
19/11/2003

Αρ.Πρωτ.:722/19-11-2003. Θέμα:«Μηνιαίες εισφορές των αμίσθων ασφαλισμένων υπέρ του Ταμείου Νομικών και του K.E.A.Δ., για το έτος 2003»

download περισσότερα
20/06/2001

Αριθ.Πρωτ.Τ.Ν.23320/20-6-2001. Αριθ.Εγκυκλίου 385. Θέμα:«Οδηγίες για την κανονική είσπραξη και απόδοση των πόρων του Ταμείου»

download περισσότερα