Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων

24/04/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.196/24-4-15 - Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30-6-2015

download περισσότερα
27/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/26-1-2015 «Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2014»

download περισσότερα
21/01/2015

Αρ.Πρωτ.:52/20-1-2015. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 του Ε.ΤΑ.Α.-Τ.Σ. - Ενημερωτικό σημείωμα»

download περισσότερα
25/08/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.371/25-8-2014 - Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014

download περισσότερα
31/07/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.359/30-7-14 - "Ακύρωση παράτασης καταβολής εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014"

download περισσότερα
24/07/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.355/23-7-14 - "Καταβολή εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014"

download περισσότερα
02/06/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/30-5-14 - Παράταση καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30-6-2014

download περισσότερα
02/04/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.193/2-4-14 - Παράταση καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 31-5-2014

download περισσότερα
28/02/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.72/26-2-14 για παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ - παράδοση ασφαλιστικών βιβλιαρίων

περισσότερα
14/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/11-2-2014 «Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2013»

download περισσότερα
07/02/2014

Αρ.Πρωτ.:137/5-2-2014. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2013 του Ε.ΤΑ.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
27/01/2014

Αρ.Πρωτ.:88/22-1-2014. Θέμα:«Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας του Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων»

περισσότερα
08/02/2013

Αρ.Πρωτ.:102/5-2-2013. Θέμα:«Ένταξη του Ε.Τ.Α.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

download περισσότερα
30/01/2013

Αρ.Πρωτ.:81/28-1-2013. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2012 του ΕΤΑΑ-Τ.Σ.»

download περισσότερα
27/11/2012

Αρ.Πρωτ.:953/23-11-2012. Θέμα:«Ένταξη του Ε.Τ.Α.Α. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.»

download περισσότερα
01/10/2012

Αρ.Πρωτ.:707/27-9-2012. Θέμα:«Διαδικαστικά ζητήματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ. (πρώην Τ.Α.Σ.)»

download περισσότερα
09/05/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/3-5-12 «Παράταση προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών ΤΣ και ΤΑΝ έτους 2012 και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι 30.6.2012»

download περισσότερα
12/03/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/12-3-12 «Έναρξη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΕΤΑΑ»

download περισσότερα
17/02/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/17-2-12 «Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς τους Τομείς Συμβολαιογράφων-Αντικατάσταση βιβλιαρίων υγείας ΤΣ»

download περισσότερα
15/02/2012

Αρ.Πρωτ.:149/14-2-2011. Θέμα:«Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών προς Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
08/02/2012

Αρ.Πρωτ.:124/7-2-2012. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2011 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
06/02/2012

Αρ.Πρωτ.:117/3-2-2012. Θέμα:«Εισφορές προς το Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
02/03/2011

Αρ.Πρωτ.:173/24-2-2011. Θέμα:«Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2010 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
06/08/2010

Αρ.Πρωτ.:1029/29-7-2010. Θέμα:«Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου-Αυγούστου '10 ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και ΤΣ»

download περισσότερα