Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων

17/04/2006

Αρ.Πρωτ.:341/17-4-2006. Θέμα:«Υποβολή στο Τ.Α.Σ. αιτήσεων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
27/02/2006

Αρ.Πρωτ.:161/27-2-2006. Θέμα:«Ιατροί του ΤΑΣ»

download περισσότερα
15/09/2005

Αρ.Πρωτ.:770,782/15-9-2005. Θέμα:«Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών»

download περισσότερα
18/07/2005

Αρ.Πρωτ.:649/18-7-2005. Θέμα:«Καταβολή εισφορών Τ.Α.Σ. Ιουλίου-Αυγούστου»

download περισσότερα
14/07/2005

Αρ.Πρωτ.:644/14-7-2005. Θέμα:«Υπολογισμός εισφορών Τ.Α.Σ. από 16/05/2005»

download περισσότερα
25/04/2005

Αρ.Πρωτ.:398β/25-4-2005. Θέμα:«Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
21/04/2005

Αρ.Πρωτ.:389/21-4-2005. Θέμα:«Μηνιαίες κατώτατες εισφορές ΤΑΣ»

download περισσότερα
17/01/2005

Αρ.Πρωτ.:41/17-1-2005. Θέμα:«Διορισμός ιατρών Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
24/05/2004

Αρ.Πρωτ.:422/24-5-2004. Θέμα:«Ιατροί Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
19/05/2004

Αρ.Πρωτ.:387/19-5-2004. Θέμα:«Συμμετοχή παιδιών ασφαλισμένων του Ταμείου σε μη συμβεβλημένες κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
19/11/2003

Αρ.Πρωτ.:807/19-11-2003. Θέμα:«Εισφορές Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα