Πολεοδομικές Διατάξεις

24/05/2024

Αρ.Πρωτ.:577/23-5-2024. Θέμα:«Παρατηρήσεις επί της 16ης εγκυκλίου ΣΕΣΣΕ σχετικά με την τροποποίηση σύστασης Ο.Ι.»

περισσότερα
22/05/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/21-5-2024 «Ειδικές περιπτώσεις για την απαίτηση προσάρτησης του πιστοποιητικού πληρότητας»

download περισσότερα
19/06/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.128/16-6-2023 - Δελτίο τύπου Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος-Βεβαιώσεις Μηχανικών

download περισσότερα
04/05/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.98/3-5-2023 - Κοινή συνέντευξη τύπου για τα εκτός σχεδίου δόμησης

download περισσότερα
02/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 74η/27-12-2022 «Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή-προσθήκη παρ.5Α στο άρθρο 1 του ν.960/1979»

download περισσότερα
02/01/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 77η/29-12-2022 «Παρατάσεις προθεσμιών νόμων περί αυθαιρέτων»

download περισσότερα
12/07/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/11-7-2022 «Υποχρέωση προσάρτησης Πιστοποιητικού Πληρότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας στις περιπτώσεις κατάργησης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και στην περίπτωση κατάτμησης ακινήτων»

download περισσότερα
24/06/2022

Αρ.Πρωτ.:427/22-6-2022. Θέμα:«Έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου»

περισσότερα
10/05/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.155/10-5-2022 - Ταυτότητα κτιρίου/οριζοντίου ιδιοκτησίας

download περισσότερα
31/01/2022

Αρ.Πρωτ.:82/31-1-2022. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών»

download περισσότερα
31/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29-1-2022 - ΠΝΠ για υπολογισμό φόρου μεταβίβασης ακινήτων-παράταση χρήσης βεβαιώσεων μηχανικών-πλειστηριασμούς

download περισσότερα
27/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.34/27-1-2022 - Χρήση βεβαίωσης μηχανικού μέχρι 31 Μαρτίου 2022 ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης μεταβίβασης

download περισσότερα
03/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 72η/27-12-2021 «Παράταση επισύναψης βεβαιώσεων μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη του άρθρου 83 Ν.4495/2017 μέχρι 31.01.2022 – Διάρκεια ισχύος»

download περισσότερα
03/01/2022

Αρ.Πρωτ.:726/30-12-2021. Θέμα:«Ισχύς βεβαιώσεων μηχανικού αρ.83 ν.4495/2017 μέχρι και την 31η-1-2022»

download περισσότερα
23/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.501/23-12-2021 - Παράταση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας

download περισσότερα
21/10/2021

Αρ.Πρωτ.:612/21-10-2021. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4843/2021»

download περισσότερα
21/10/2021

Αρ.Πρωτ.:613/21-10-2021. Θέμα:«Διευκρινίσεις για το αρθρ.76 του Ν.4843/2021»

περισσότερα
21/10/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.409/21-10-2021 - Βεβαιώσεις μηχανικών του άρθρου 83

download περισσότερα
21/10/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 61η/21-10-2021 «Ημερομηνία Αυτοψίας στις Βεβαιώσεις μηχανικών του άρθρου 83 – Διάρκεια ισχύος»

download περισσότερα
14/10/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.401/14-10-2021 - Κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας αναφορικά με την παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών

download περισσότερα
08/10/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.391/8-10-2021 - Επικείμενη ψήφιση της παράτασης ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών

download περισσότερα
30/09/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.381/30-9-2021 - Ανακοίνωση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών

download περισσότερα
23/07/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/21-7-2021 «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 116 του ν.4495/17, όπως ισχύει»

download περισσότερα
23/07/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.330/23-7-2021 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΕΚ για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου - Παράταση ισχύος βεβαιώσεων μηχανικών

download περισσότερα