Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων - Ν.Σ.Κ. κλπ.

25/10/2010

Αρ.Πρωτ.:1285/18-10-2010. Θέμα:«Δικαιώματα του συμβολαιογράφου σε πράξεις συγχώνευσης Α.Ε. με απορρόφηση (Γνωμοδότηση υπ' αριθμ.3/2003 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κ.Δημητρίου Τσίμα).»

download περισσότερα
18/10/2010

Αρ.Πρωτ.:1261/14-10-2010. Θέμα:«Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. υπ' αριθμ.660/15-10-1991).»

download περισσότερα
16/10/2009

«Γνωμοδότηση υπ' αριθμ.11/10-9-09 του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Νικόλαου Μαύρου, σχετικά με τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών (Εγκύκλιος Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.120/18-9-09)»

download
18/09/2009

Αρ.Πρωτ.:794/26-8-2009. Θέμα:«Μεταβίβαση ακινήτων που άλλαξαν τη χρήση των χώρων τους (Γνωμοδότηση κ.Ιωάννη Τέντε)»

download περισσότερα
29/07/2009

Αρ.Πρωτ.:698/23-7-2009. Θέμα:«Δυνατότητα κατάρτισης κανονισμού με μονομερή δικαιοπραξία του κυρίου του όλου του ακινήτου» (Γνωμοδότηση κ.Μιχαήλ Σταθόπουλου)

download περισσότερα
21/04/2009

Αρ.Πρωτ.:300/14-4-2009. Θέμα:«Μείωση φορολογητέας αξίας σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης επιχείρησης (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 434/2008)»

download περισσότερα
10/02/2009

Αρ.Πρωτ.:78/27-1-2009. Θέμα:«Έκδοση πιστοποιητικού Τ.Α.Π.»

download περισσότερα
20/01/2009

Αρ.Πρωτ.:1223/23-12-2008. Θέμα:«ʼρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά το θάνατο του επικαρπωτή»

download περισσότερα
23/04/2008

Αρ.Πρωτ.:409/23-4-2008. Θέμα:«Μετοχές Α.Ε. εκμετάλλευσης ακινήτων. Γνωμοδότηση υπ' αριθμ.460/2007 Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
25/03/2008

Αρ.Πρωτ.:280/24-3-2008. Θέμα:«Γνωμοδότηση με αριθμ.487/2007 ΝΣΚ»

download περισσότερα
24/03/2008

Αρ.Πρωτ.:269/24-3-2008. Θέμα:«Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων»

download περισσότερα
20/02/2008

Αρ.Πρωτ.:179/20-2-2008. Θέμα:«Διατήρηση ή μη της αυτοτέλειας συνεχόμενων γηπέδων που αποκτήθηκαν με διαφορετικούς τίτλους από τον ίδιο ιδιοκτήτη»

download περισσότερα
24/01/2008

Αρ.Πρωτ.:70/24-1-2008. Θέμα:«Παράσταση δικηγόρου σε πολυπρόσωπες συμβάσεις. Αριθ.Γνωμ.1/28-1-88 Εισ. Α.Π. (Παν. Ταρασουλέα)»

download περισσότερα
20/11/2007

Αρ.Πρωτ.:1085/20-11-2007. Θέμα:«Μεταφορά συντελεστή δόμησης (Απόφαση υπ' αριθμ.2366/2007 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας)»

download περισσότερα
23/01/2007

Αρ.Πρωτ.:81/22-1-2007. Θέμα:«Παραλαβή δήλωσης ΦΜΑ από τον υπερθεματιστή, σε περίπτωση που κατά του οφειλέτη επιβλήθηκαν μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 172/2006)»

download περισσότερα
22/01/2007

Αρ.Πρωτ.:76/22-1-2007. Θέμα:«Κατάσχεση εις χείρας τρίτου από το Δημόσιο»

download περισσότερα
22/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1266/22-11-2006. Θέμα:«Ελάχιστο όριο κατάτμησης μεταβιβαζομένου τμήματος αγροτεμαχίου εντός ΖΟΕ, με σκοπό τη συνένωσή του με όμορο αγροτεμάχιο»

download περισσότερα
21/11/2006

Αρ.Πρωτ.:1270/21-11-2006. Θέμα:«Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου σχετικά με τις ένορκες βεβαιώσεις»

download περισσότερα
01/03/2006

Αρ.Πρωτ.:130/1-3-2006. Θέμα:«Καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά τη σύνταξη πράξης λήψης δανείου από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»

download περισσότερα
18/10/2005

Αριθ.Πρωτ.:836/18-10-2005. Θέμα:«Εφαρμογή των νέων άρθρων 954 και 1003 ΚΠολΔ στις εκκρεμείς υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης»

download περισσότερα
19/05/2005

Αριθ.Πρωτ.455/19-5-05. Θέμα:«Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.1/2005 γνωμοδότησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων από αλλοδαπούς, των οποίων η άδεια παραμονής έχει λήξει»

download περισσότερα
02/05/2005

Υπ’ αριθμ.348/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Εφαρμογή διατάξεων άρθρ.4 ν.3127/03 στα δημόσια κτήματα κατά τη κτηματολογική διαδικασία»

download περισσότερα
01/04/2005

Υπ' αριθμ. 617/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Μη εφαρμογή της αυτοτελούς φορολόγησης κατά τη σύσταση συμβολαιογραφικής εταιρίας.....»

download περισσότερα
15/03/2005

Υπ’ αριθμ.637/2004 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. «Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από εν διαστάσει σύζυγο»

download περισσότερα