Υποθηκοφυλακεία - Κτηματολογικά Γραφεία

25/11/2020

Αρ.Πρωτ.:770/24-11-2020. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων»

download περισσότερα
15/09/2020

Αρ.Πρωτ.:649/15-9-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
17/07/2020

Αρ.Πρωτ.:560/16-7-2020. Θέμα:«Λειτουργία υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων»

download περισσότερα
11/06/2020

Αρ.Πρωτ.:468/11-6-2020. Θέμα:«Ανακοίνωση Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς»

download περισσότερα
02/06/2020

Αρ.Πρωτ.:433/1-6-2020. Θέμα:«Ζητήματα λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων - Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμαριάς»

download περισσότερα
14/02/2020

Αρ.Πρωτ.:138/13-2-2020. Θέμα:«Κατάργηση ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Ιερισσού»

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:28/13-1-2020. Θέμα:«Κατάλογος των ημερών τοπικών αργιών Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της περιφέρειας του ΣΣΕΘ»

download περισσότερα
27/11/2019

Αρ.Πρωτ.:637/22-11-2019. Θέμα:«Μεταγραφή καταχώρηση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου και αίτηση για διαγραφή των βαρών και κατασχέσεων»

περισσότερα
15/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.455/9-10-2019 - Καταγραφή προβλημάτων με Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία

download περισσότερα
04/10/2019

Αρ.Πρωτ.:530/3-10-2019. Θέμα:«Έντυπο αίτησης για εγγραφή πράξης στα βιβλία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών, υποκαταστημάτων Κτηματολογικών Γραφείων»

download περισσότερα
19/07/2019

Αρ.Πρωτ.:429/18-7-2019. Θέμα:«Καταχώρηση πράξεων»

περισσότερα
19/10/2018

Αρ.Πρωτ.:657/18-10-2018. Θέμα:«Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
27/02/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.53/26-2-18 - Διαβίβαση Δελτίου Τύπου της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

download περισσότερα
27/11/2017

Αρ.Πρωτ.1085/27-11-2017. Θέμα:«ΠΟΛ.1185/22-11-2017 - Βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες»

download περισσότερα
12/10/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΝΔ1959/1727629/5-10-2017. Θέμα:«Προεδρικά Διατάγματα για την Εμμισθοποίηση Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων»

download περισσότερα
03/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/2-10-2017 «Τα υπ’ αριθμ.102/2017 έως 117/2017 Προεδρικά Διατάγματα – Μετατροπή ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα (ΦΕΚ 142 Α και 143 Α)»

download περισσότερα
03/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.453/2-10-17 - Η λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων που μετατράπηκαν από άμισθα σε έμμισθα βάσει των Π.Δ.102 – 117/2017

download περισσότερα
14/06/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 30η/13-6-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
22/04/2016

Αρ.Πρωτ.:394/20-4-2016. Θέμα:«Νέες διαδικασίες για τη λειτουργία του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
30/03/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.167/29-3-16 - Μετεγκατάσταση του Υποθηκοφυλακείου Αράχωβας

download περισσότερα
12/02/2016

Αρ.Πρωτ.:137/9-2-2016. Θέμα: «Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
21/01/2016

Αρ.Πρωτ.:666,667/19-1-2016. Θέμα:«Προσκόμιση Μεγαρόσημων Αιτήσεων & Ηλεκτρονική Εφαρμογή Τελών Κτηματολογίου»

download περισσότερα
20/11/2015

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1531778/ΔΛΚ926/18-11-2015. Θέμα:«Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Τ.Δ. Πολυγύρου Χαλκιδικής στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή»

download περισσότερα
19/11/2015

Κατάλογος Λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων Ελλάδας

download περισσότερα