Απόφαση για αποχή από τις 20 Νοεμβρίου 2023

Δημοσιεύτηκε: 16/11/2023

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 15-11-2023

         Αριθμ.πρωτ.602

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Απόφαση για αποχή

 

Συνάδελφοι,

Το ΔΣ, έχοντας την εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. της 13ης Νοεμβρίου 2023 και ομόφωνα αποφάσισε

ΑΠΟΧΗ από τις 20-11-2023  ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) μέχρι την απόσυρση της προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων». Θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης σε 15 ημέρες από την έναρξη της αποχής.

Η αποχή αφορά:

Α) όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και προσύμφωνα από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου είτε μέσω myProperty είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία

Β) Τη διενέργεια πλειστηριασμών με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις κατάθεσης εγγράφων και αναγγελιών απαιτήσεων.

Αυτονόητα εξαιρείται της αποχής η σύνταξη διαθηκών, πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων, πράξεων συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αποδοχών κληρονομιών, συναινετικών διαζυγίων και επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου εφόσον είναι πάγια πράξη.

Το ΔΣ καλεί τα μέλη να περιφρουρήσουν την αποχή, η οποία είναι σημαντική για την επιδίωξη των δίκαιων αιτημάτων μας.

                                                 Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                     Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας

                                 Δημήτριος Τζίμας               Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης