Δελτίο τύπου για την αποχή

Δημοσιεύτηκε: 16/11/2023

sima_sullogou

 

    Θεσσαλονίκη 16-11-2023                     

 

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης (Σ.Σ.Ε.Θ.), που πραγματοποιήθηκε  την 13η Νοεμβρίου 2023:

  •  Δεν απορρίπτει και στηρίζει την ηλεκτρονική λειτουργία καταχώρισης πράξεων στο Κτηματολόγιο, με υποβολή ψηφιακά υπογεγραμμένου αντιγράφου του συμβολαίου, χωρίς να μεταβάλλεται ο μέχρι σήμερα τρόπος και η διαδικασία της σύνταξης των συμβολαίων, όπως ρητά συμφωνήθηκε την 09.11.2023, στην συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος (Σ.Ε.Σ.Σ.Ε.) με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυρανάκη.
  • Χαιρετίζει θετικά κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της προδικασίας σύνταξης των συμβολαίων και συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται, μέσω του ηλεκτρονικού φακέλου που εξήγγειλε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και δηλώνει έτοιμο ως σώμα να στηρίξει ενεργά και με πραγματική συμμετοχή την σχεδίαση και υλοποίηση κάθε προσπάθειας ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού και επιτάχυνσης της προδικασίας σύνταξης των συμβολαίων.
  • Υπενθυμίζει ότι κάθε προσπάθεια ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών που σχεδιάστηκε χωρίς την συμβολή και συνεισφορά της εμπειρίας του σώματος στις διαδικασίες μεταβίβασης ξεκίνησε με πολλά προβλήματα και χρειάστηκαν τεράστιες προσπάθειες και επιπλέον χρόνος για την βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.

 

ΟΜΩΣ

  • Θεωρεί ότι η αναγγελθείσα πρόσθετη λειτουργία που προβλέπει την σύνταξη ηλεκτρονικού συμβολαίου που θα υπογράφεται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, ως μέρος της  πρόσφατα δημοσιευθείσας διακήρυξης διαγωνισμού για την δημιουργία των επιπρόσθετων διαλειτουργικοτήτων στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού φακέλου, είναι ενέργεια που, χωρίς να εξυπηρετεί τις ανάγκες επιτάχυνσης της διαδικασίας σύνταξης των συμβολαίων που είναι το σκοπούμενο, θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της συναλλαγής.
  • Επιπροσθέτως, ο τρόπος και η διαδικασία σύνταξης και υπογραφής της κάθε συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και η νομική σημασία και αποδεικτική της ισχύς ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα και λοιπούς ουσιαστικού δικαίου νόμους, βασικής ή και αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο οποίο υπάγεται η λειτουργία του συμβολαιογραφικού σώματος και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί το εξαγγελθέν ηλεκτρονικό συμβόλαιο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  • Καλεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να ανακαλέσει την μονομερή εκ μέρους του Κτηματολογίου σχεδίαση σύνταξης ψηφιακά υπογραφόμενου ηλεκτρονικού συμβολαίου που, όπως αναφέρθηκε, ουδόλως θα επιταχύνει την διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταβίβασης ακινήτων και αντ’ αυτού:
  • Να επιτείνει την προσπάθεια κατάργησης άσχετων με την μεταβίβαση δικαιολογητικών που κατά καιρούς έχουν συσσωρευθεί ως συνημμένα στις συμβολαιογραφικές πράξεις, των οποίων η έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες αποτελεί τον κύριο λόγο καθυστέρησης της διαδικασίας μεταβίβασης.

Σε εκτέλεση της άνω τοποθέτησης και έχοντας την εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Θ. ομόφωνα αποφάσισε

ΑΠΟΧΗ από τις 20-11-2023  ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΝ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ) μέχρι την απόσυρση της προκήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων».

Επανεκτίμηση της κατάστασης σε 15 ημέρες από την έναρξη της αποχής.

Η αποχή αφορά:

Α) όλα τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και προσύμφωνα από οποιαδήποτε αιτία καθώς και από την υποβολή των σχετικών δηλώσεων φόρου είτε μέσω myProperty είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία

Β) Τη διενέργεια πλειστηριασμών με εξαίρεση τις διαδικαστικές πράξεις κατάθεσης εγγράφων και αναγγελιών απαιτήσεων.

Αυτονόητο είναι ότι εξαιρούνται της αποχής η σύνταξη διαθηκών, πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων, πράξεων συναίνεσης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αποδοχών κληρονομιών, συναινετικών διαζυγίων και επανάληψη ή διόρθωση συμβολαίου εφόσον είναι πάγια πράξη.

Το ΔΣ καλεί τα μέλη να περιφρουρήσουν την αποχή, η οποία είναι σημαντική για την επιδίωξη των δίκαιων αιτημάτων μας.

                                     Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραμματέας            

                                  Δημήτριος Τζίμας                      Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος

 

Νέες Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων 2021

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης

 

Υπουργείο Οικονομικών

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων