Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Σ.Ε.Θ. στις 11 Δεκεμβρίου 2023

Δημοσιεύτηκε: 01/12/2023

sima_sullogou

 

         Θεσσαλονίκη 30-11-2023

         Αριθμ.πρωτ.623                                                                        

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με την από 29-11-2023 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης-11-2023 και με τις διατάξεις του Π.Δ.190/91,

προσκαλούνται τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης  σε  έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  15.30 στο εντευκτήριο του συλλόγου (Καλαποθάκη 20 - 5ος όροφος).

με τα εξής θέματα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Ενημέρωση, συζήτηση για τις μέχρι τότε εξελίξεις και λήψη αποφάσεων σχετικά με την οριστική διακοπή ή τυχόν συνέχιση της αποχής  που αφορά τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη μεταβίβαση ακινήτων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο – καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων – ψηφιακός φάκελος.

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση να ζητήσουν και να αντιπροσωπευτούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Επιπροσθέτως, θα υπάρξει η δυνατότητα σύνδεσης στην Γενική Συνέλευση ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση στο εντευκτήριο του συλλόγου, ώστε -όσοι το επιθυμείτε-  να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τη Γενική Συνέλευση και να συμμετέχετε ενεργά σ’ αυτήν, εκθέτοντας τις απόψεις σας και ψηφίζοντας επί των θεμάτων ψηφοφορίας.

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου, δηλ.79 άτομα), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

 

                                                             Ο  Πρόεδρος

                                                          Δημήτριος Τζίμας