Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 24/07/2014
  Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.355/23-7-14 - "Καταβολή εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014"
  download περισσότερα
 • 24/07/2014
  Αρ.Πρωτ.:847/22-7-2014. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2014»
  περισσότερα
 • 24/07/2014
  Αρ.Πρωτ.:857/22-7-2014. Θέμα:«Τήρηση διατάξεων περί κρατικών συμβολαίων και κοινού ταμείου»
  περισσότερα
 • 16/07/2014
  Αρ.Πρωτ.:826/15-7-2014. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης στη Σόφια στις 26 Σεπτεμβρίου 2014»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139