Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 13/10/2014
  Αρ.Πρωτ.:1004/10-10-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4302/2014»
  download περισσότερα
 • 13/10/2014
  Αρ.Πρωτ.:1003/10-10-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1216/2014 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:"Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013"»
  download περισσότερα
 • 13/10/2014
  Αρ.Πρωτ.:993/8-10-2014. Θέμα:«Πράξη εξάλειψης υποθήκης με συμβαλλόμενη την Eurobank ως διαδόχου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου»
  download περισσότερα
 • 10/10/2014
  Αρ.Πρωτ.:983/3-10-2014. Θέμα:«Ορισμός συμβολαιογράφου στα πλαίσια Διοικητικής Δίκης για άπορους διαδίκους»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139