Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 29/09/2014
  Αρ.Πρωτ.:969/26-9-2014. Θέμα:«Ενημέρωση για την προσωρινή Υποθηκοφύλακα Νεάπολης»
  περισσότερα
 • 29/09/2014
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 73η/25-9-2014 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1205/12-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2518/22-09-2014) με θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1279/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014", όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει»
  download περισσότερα
 • 29/09/2014
  Αρ.Πρωτ.:955/23-9-2014. Θέμα:«Άσκηση λειτουργήματος συμβολαιογράφου»
  περισσότερα
 • 24/09/2014
  Αρ.Πρωτ.:881/19-9-2014. Θέμα:«Δικαιώματα Τομέα Ασφάλισης Νομικών σε περίπτωση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης Τράπεζας»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139