ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 49η/17-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 48η/8-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/8-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/5-8-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
05/08/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.ΓΔ1411/22.01/1620018/3-8-2016. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά τη διαδικασία κτηματογράφησης στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Π.Ε. Σερρών και στις Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων, Ευμοίρου και Κιμμερίων της Π.Ε. Ξάνθης»

download περισσότερα
05/08/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.799/11.01/1620013/4-8-2016. Θέμα:«Έναρξη υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Π.Ε. Σερρών και στις Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων, Ευμοίρου και Κιμμερίων της Π.Ε. Ξάνθης»

download περισσότερα