Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 26/02/2015
  Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.101/25-2-15 - Παράταση καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τις 30-4-2015
  download περισσότερα
 • 26/02/2015
  Αρ.Πρωτ.:154/25-2-2015. Θέμα:«Συνδρομή προς Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Θεσσαλονίκης»
  download περισσότερα
 • 25/02/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/19-2-2015 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1015/14-1-2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 245/17-2-2015) - "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων"»
  download περισσότερα
 • 25/02/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/19-2-2015 «Διαβίβαση του υπ’ αριθμ.πρωτ.Οικ.1502289/ΝΔ 247/16-02-2015 εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. - "Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών"»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139