ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

20/01/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.53/11.01/1701469/18-1-2017. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα της Π.Ε. Σερρών και στις Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων, Ευμοίρου και Κιμμερίων της Π.Ε. Ξάνθης»

download περισσότερα
19/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/18-1-2017 «Προσδιορισμός βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2017»

download περισσότερα
19/01/2017

Αρ.Πρωτ.:25/13-1-2017. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2016»

download περισσότερα
17/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.14/17-1-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

download περισσότερα
16/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 4η/13-1-2017 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
13/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/11-1-2017 - Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α) – «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα