ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

20/09/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.434/19-9-17 - Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ για παράταση ισχύος του Ν.4178/2013

download περισσότερα
19/09/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.431/18-9-17 - Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017

download περισσότερα
18/09/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1725508/13-9-2017. Θέμα:«Έναρξη ισχύος των διατυπώσεων του αρθρ.5 του Ν.2308/1995, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση με τον Ν.4164/2013, για τη σύνταξη συμβολαίων σε ακίνητα των περιοχών των Καλλικρατικών Δήμων Αλμωπίας και Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

download περισσότερα
18/09/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.923/11.01/1725205/12-9-2017. Θέμα:«Ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της κτηματογράφησης στους Ο.Τ.Α. των Καλλικρατικών Δήμων Έδεσσας & Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την 21η Σεπτεμβρίου 2017»

download περισσότερα
18/09/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.910/11.01/1725240/11-9-2017. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για ακίνητα που βρίσκονται στους Καλλικρατικούς Δήμους Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας»

download περισσότερα
14/09/2017

Δελτίο Τύπου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την επίθεση στο γραφείο της συναδέλφου-Προέδρου

download περισσότερα