Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 25/11/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 71η/25-11-2015 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»
  download περισσότερα
 • 23/11/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 70η/20-11-2015 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»
  download περισσότερα
 • 20/11/2015
  Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1531778/ΔΛΚ926/18-11-2015. Θέμα:«Υπαγωγή της κτηματογραφούμενης περιοχής του Τ.Δ. Πολυγύρου Χαλκιδικής στην τοπική αρμοδιότητα του Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου που θα λειτουργήσει κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο για την οικεία περιοχή»
  download περισσότερα
 • 19/11/2015
  Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1531694/ΝΔ4065/17-11-2015. Θέμα:«Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139