Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 01/08/2014
  Αρ.Πρωτ.:848/31-7-2014. Θέμα:«Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ιδιοκτησίας για την καταχώρηση πρόδηλου σφάλματος»
  download περισσότερα
 • 01/08/2014
  Αρ.Πρωτ.:735,766/31-7-2014. Θέμα:«α) Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων εγγραφής πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία και β) Υποχρέωση επισύναψης δήλωσης άρθρ.23 Ν.4014/2011 κατά τη σύσταση Ι.Κ.Ε. από μετατροπή υφιστάμενης Ο.Ε.»
  download περισσότερα
 • 31/07/2014
  Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.359/30-7-14 - "Ακύρωση παράτασης καταβολής εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014"
  download περισσότερα
 • 31/07/2014
  Αρ.Πρωτ.:872/29-7-2014. Θέμα:«Διοργάνωση επιστημονικής συνάντησης στη Σόφια στις 26 Σεπτεμβρίου 2014»
  περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139