Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 28/08/2014
  Αρ.Πρωτ.:890/20-8-2014. Θέμα:«Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά»
  download περισσότερα
 • 25/08/2014
  Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.371/25-8-2014 - Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. Τ.Α.Ν. & Τ.Σ. μηνός Ιουλίου 2014
  download περισσότερα
 • 21/08/2014
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 66η/8-8-2014 «Διαβίβαση του με αριθμ.πρωτ. 1423145/ΝΔ2611/07-08-2014 εγγράφου της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με θέμα: «Κωδικοποίηση της διάταξης του άρθρου 19 παρ.2 του ν.2664/1998 μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 52 παρ.1 του ν.4277/2014 (Α΄156) - Διευκρινίσεις εφαρμογής»
  download περισσότερα
 • 21/08/2014
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/6-8-2014 «Κοινοποίηση των: α) ΠΟΛ.1184/30.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2074/30.07.2014), με θέμα: «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων», β) ΠΟΛ.1185/30.07.2014 (ΦΕΚ Β’ 2074/30.07.2014), με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης - πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014» και γ) ΠΟΛ.1186/30.07.2014, με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν.4276/2014»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139