ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

15/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/14-7-2016 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
15/07/2016

Αρ.Πρωτ.:672/12-7-2016. Θέμα: «Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο-Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων»

περισσότερα
15/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 39η/14-7-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.-Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε. Πέλλας & στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Π.Ε Ημαθίας»

download περισσότερα
14/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 38η/14-7-2016 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
08/07/2016

Παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων έως τις 11-8-2016, στους Δήμους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας της Π.Ε Ημαθίας

download περισσότερα
07/07/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/6-7-2016 «Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ»

download περισσότερα