ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

23/03/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/23-3-2017 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
23/03/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 18η/23-3-2017 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
23/03/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/23-3-2017. ΠΟΛ.1041/2017 – «Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν.4335/2015 (ΦΕΚ 87Α/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985)»

download περισσότερα
22/03/2017

Αρ.Πρωτ.:248/22-3-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίου της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με το ν.4335/2015 για την Αναγκαστική Εκτέλεση (ΠΟΛ.1041/20-3-2017)»

download περισσότερα
21/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.148/20-3-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

download περισσότερα
17/03/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.143/17-3-17 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ

download περισσότερα