Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 25/05/2016
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/24-5-2016 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»
  download περισσότερα
 • 19/05/2016
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/18-5-2016 «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσιεύσεως αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)»
  download περισσότερα
 • 19/05/2016
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/17-5-2016 - Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
  download περισσότερα
 • 19/05/2016
  Αρ.Πρωτ.:542/11-5-2016. Θέμα:«Δεοντολογία»
  περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139