ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

23/02/2017

Εκδήλωση για το κληρονομικό δίκαιο στην Ευρώπη και τον Κανονισμό 650/2012, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

download περισσότερα
23/02/2017

Αρ.Πρωτ.:157/23-2-2017. Θέμα:«Εντολές συμβολαιογράφων για απόδοση πλειστηριασμάτων εντόκως»

download περισσότερα
23/02/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/21-2-2017 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
21/02/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.88/21-2-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

download περισσότερα
21/02/2017

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.223/11.01/1705143/21-2-2017. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 σε περιοχές των Καλλικρατικών Δήμων Θερμαϊκού και Θέρμης Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
21/02/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/20-2-2017 «Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016»

download περισσότερα