ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

25/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.199/25-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

download περισσότερα
19/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.194/18-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

download περισσότερα
11/04/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.184/11-4-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Μεγ.Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

download περισσότερα
07/04/2017

Αρ.Πρωτ.:306/6-4-2017. Θέμα:«Απόδειξη παλαιότητας των κτισμάτων (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.111/2016)»

download περισσότερα
07/04/2017

Αρ.Πρωτ.:302/6-4-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ.1042/20-3-2017 & ΠΟΛ.1048/28-3-2017)»

download περισσότερα
07/04/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/6-4-2017 «Αυτοπρόσωπη εμφάνιση συμβαλλομένων σε αναγνώριση τέκνου εκτός γάμου και σύμφωνο συμβίωσης»

download περισσότερα