ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

26/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.308/23-6-17 - Παύση της αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών

download περισσότερα
23/06/2017

Αρ.Πρωτ.:743/21-6-2017. Θέμα:«Διενέργεια πλειστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Ν.4475/2017 και Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ.πρωτ.46904 & 41756/2017)»

download περισσότερα
21/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.304/20-6-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

download περισσότερα
20/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.296/16-6-17 - Συνάντηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

download περισσότερα
19/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.295/15-6-17 - Νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

download περισσότερα
13/06/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.293/13-6-17 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

download περισσότερα