Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εγκύκλιοι

Διαύγεια - διαφάνεια στο κράτος


ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

 • 27/01/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/27-1-2015 «Πλαστά πληρεξούσια»
  περισσότερα
 • 27/01/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/26-1-2015 «Καθορισμός κατώτατων εισφορών καταβλητέων στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και στη Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (Τ.Σ.) για το 2014»
  download περισσότερα
 • 27/01/2015
  Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/23-1-2015 «Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.5285/16.01.2015 εγκυκλίου της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου, σχετικά με την κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ»
  download περισσότερα
 • 23/01/2015
  Αρ.Πρωτ.:54/23-1-2015. Θέμα:«Δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. για πράξη απογραφής περιουσίας»
  download περισσότερα
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Αριστοτέλους 22, 546 23 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310 221127, +30 2310 270968, Fax: +30 2310 263139