ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

18/10/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.597/18-10-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

download περισσότερα
12/10/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.568/11-10-16 - Αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια των πλειστηριασμών την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016

download περισσότερα
10/10/2016

Αρ.Πρωτ.:812/10-10-2016. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013»

download περισσότερα
06/10/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/5-10-2016 «Ενεργοποίηση εφαρμογής του συστήματος πληρωμών μέσω ΔΙΑΣ για την ανάρτηση πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ»

download περισσότερα
05/10/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.1624980/5-10-2016. Θέμα:«Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων υποθηκοφυλάκων, όσον αφορά τη διαδικασία κτηματογράφησης στους προκαποδιστριακούς Δήμους & Κοινότητες Επανομής, Νέας Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας & Τριλόφου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
05/10/2016

Έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με αριθμ.πρωτ.986/11.01/1625135/4-10-2016. Θέμα:«Έναρξη υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 στους προκαποδιστριακούς Δήμους & Κοινότητες Επανομής, Νέας Μηχανιώνας, Αγγελοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Καρδίας & Τριλόφου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα