ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

29/09/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.540/29-9-16 - Παράταση της προθεσμίας καταβολής κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2015 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016

download περισσότερα
29/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/28-9-2016 «Ένταξη του συστήματος πληρωμών ανάρτησης πλειστηριασμών στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, στο διατραπεζικό σύστημα εισπράξεων ΔΙΑΣ»

download περισσότερα
29/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 56η/28-9-2016 «Κοινοποίηση του άρθρου 40 Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136 Α΄) - Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
29/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/28-9-2016 «Διαβίβαση εγγράφων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
26/09/2016

Αρ.Πρωτ.:788/26-9-2016. Θέμα:«ΠΟΛ.1141/16-9-2016 - Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής»

download περισσότερα
20/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/19-9-2016 «Τροποποίηση Ν.4001/2011 - Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου»

download περισσότερα