Αρ.Πρωτ.:242/3-4-2013. Θέμα:«Χρήση Γης περιοχής Κ.Σχολαρίου»

sima_sullogou

 

 

 

 

    Θεσσαλονίκη 3-4-2013

    Αριθμ.πρωτ.242

                                               

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Κοινοποίηση:

Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών

         

   Θέμα: Χρήση Γης περιοχής Κ. Σχολαρίου

 

Σας αποστέλλουμε το με αριθμ.πρωτ.1760/21-3-2013 έγγραφο του Δήμου Θέρμης, σχετικά με τη χρήση Γης στην περιοχή του Κ.Σχολαρίου, για να λάβετε γνώση.

 

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας

          Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση              Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.1760/21-3-2013 έγγραφο του Δήμου Θέρμης, βρίσκεται στη μορφή .pdf)