Αρ.Πρωτ.:752/27-6-2014. Θέμα:«Ακύρωση οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στην περιοχή Σταυρονικήτα Χαλκιδικής ως μη νόμιμες»

sima_sullogou

 

 

              Θεσσαλονίκη 27-6-2014

              Αρ.πρωτ.752

 

 

                                                         

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

    Θέμα: Ακύρωση οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στην περιοχή Σταυρονικήτα Χαλκιδικής ως μη νόμιμες

    Σχετικό: Το με αριθμ.πρωτ.10375/11-6-2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Μουδανιών  

 

Σας διαβιβάζουμε το άνω σχετικό έγγραφο, για να λάβετε γνώση.

 

                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                   Η Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

         Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση          Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Το με αριθμ.πρωτ.10375/11-6-14 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών, βρίσκεται στη μορφή .pdf)