Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.434/19-9-17 - Έγγραφο προς το ΥΠΕΝ για παράταση ισχύος του Ν.4178/2013

sima_sesse                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

          Αριθμ. πρωτ. 434

                                             Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                             της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα το υπ’αριθμ, πρωτ.433/19.9.2017 έγγραφό μας σχετικά με το αίτημά μας για παράταση ισχύος του Ν.4178/2013 για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Το έγγραφο της ΣΕΣΣΕ προς το ΥΠΕΝ βρίσκεται στη μορφή .pdf)