Ασφαλιστική ενημερότητα

12/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 17η/11-5-2020 - Υπεύθυνη Δήλωση φυσικού προσώπου για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα

download περισσότερα
05/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/4-5-2020 - Ενημέρωση για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα

download περισσότερα
04/05/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.197/4-5-2020 - Έκδοση νέας ασφαλιστικής ενημερότητας

download περισσότερα
29/04/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/28-4-2020 - Νέο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01-05-2020

download περισσότερα
29/04/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/29-4-2020 - Βασικά στοιχεία του Νέου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01-05-2020

download περισσότερα
24/04/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/24-4-2020 «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.»

download περισσότερα
07/06/2019

Αρ.Πρωτ.:356/6-6-2019. Θέμα:«Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης κτίσματος»

download περισσότερα
21/05/2019

Αρ.Πρωτ.:331/20-5-2019. Θέμα:«Διαβίβαση Ν.4611/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 73/17-5-2019)»

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:332/22-6-2018. Θέμα:«Πρόσθετες διευκρινίσεις για τη διαδικασία διασφάλισης οφειλής ΕΦΚΑ για τη μεταβίβαση ακινήτων σε περίπτωση μη ενήμερης και μη διασφαλισμένης οφειλής»

download περισσότερα
10/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.468/6-10-17 - Προσάρτηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις

download περισσότερα
30/01/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.37/27-1-17 - Διαβίβαση εγγράφου ΚΕΑΟ για προσκόμιση Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

download περισσότερα
20/12/2016

Αρ.Πρωτ.:1002/20-12-2016. Θέμα:«Βεβαίωση οφειλής ΙΚΑ για μεταβίβαση ακινήτου»

download περισσότερα
14/11/2016

Αρ.Πρωτ.:860/7-11-2016. Θέμα:«Έκδοση βεβαίωσης οφειλής για οφειλέτες Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

download περισσότερα
06/07/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/3-7-12 «Κοινοποίηση των: α)με αριθμ.πρωτ.Γ99/118/15-6-12 έγγραφο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με θέμα:

download περισσότερα
06/03/2012

Αρ.Πρωτ.:211/2-3-2012. Θέμα:«Επιβεβαίωση της εγκυρότητας της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας»

download περισσότερα
10/01/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/10-1-12 «On-line χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ»

download περισσότερα
30/11/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 88η/30-11-11 «Κοινοποίηση του με αριθμ.πρωτ.:οικ.Κ1-3211/24-11-11 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "Σύστημα Κεντρικής Χορήγησης Βεβαιώσεων Ασφαλιστικής Ενημερότητας μέσω Τηλεομοιοτυπίας"»

download περισσότερα
19/09/2000

Αριθ.Πρωτ.:631/19-9-2000. Θέμα:«Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας»

download