Πλειστηριασμοί

08/11/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/1η-11-2012 «Εξοφλήσεις απαιτήσεων αναγγελθέντων δανειστών»

download περισσότερα
05/07/2012

Αρ.Πρωτ.:538/5-7-2012. Θέμα:«Είσπραξη δικαιωμάτων συμβολαιογράφων επί πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης»

download περισσότερα
11/06/2012

Αρ.Πρωτ.:476/8-6-2012. Θέμα:«Μη ενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης πριν και μετά τις Βουλευτικές Εκλογές»

download περισσότερα
18/05/2012

Αρ.Πρωτ.:417/17-5-2012. Θέμα:«Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3900/2010 & 4072/2012 (ΠΟΛ.1120/14-5-2012)»

download περισσότερα
24/04/2012

Αρ.Πρωτ.:334/23-4-2012. Θέμα:«Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω Βουλευτικών Εκλογών»

download περισσότερα
09/01/2012

Αρ.Πρωτ.:1049/20-12-2011. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
19/12/2011

Αρ.Πρωτ.:1026/14-12-2011. Θέμα:«Ενέργειες για την είσπραξη εξόδων και δικαιωμάτων πλειστηριασμού κατά ΚΕΔΕ»

download περισσότερα
04/10/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 74η/4-10-11 «Τροποποίηση διατάξεων ΚΠολΔ που αφορούν στην αναγκαστική εκτέλεση»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:662/29-7-2011. Θέμα:«Δικαστικό πληρεξούσιο, δικαστικός συμβιβασμός κλπ. (Ν.3994/2011, ΦΕΚ τ.Α΄ 165/25-7-11)»

download περισσότερα
05/07/2011

Αρ.Πρωτ.:544/1-7-2011. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
12/11/2010

Αρ.Πρωτ.:1205/29-10-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών για απαιτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000,00 ευρώ»

download περισσότερα
25/10/2010

Αρ.Πρωτ.:1283/20-10-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1145/17-9-2010. Θέμα:«Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

download περισσότερα
23/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1108/9-9-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών λόγω περιφερειακών και δημοτικών εκλογών»

download περισσότερα
06/07/2010

Αρ.Πρωτ.:724/2-7-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
28/05/2010

Αρ.Πρωτ.:515/28-5-2010. Θέμα:«Αναστολή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, των προθεσμιών και των πλειστηριασμών (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου)»

download περισσότερα
10/03/2010

Αρ.Πρωτ.:148/26-2-2010. Θέμα:«Αοριστία πίνακα κατάταξης»

download περισσότερα
23/02/2010

Αρ.Πρωτ.:159/22-2-2010. Θέμα:«Αναστολή των πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ. Γνωμοδότηση Εισαγγελίας Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.πρωτ.482/Γνωμ.1/12-2-10»

download περισσότερα
18/02/2010

Αρ.Πρωτ.:119/8-2-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ»

download περισσότερα
13/01/2010

Αρ.Πρωτ.:23/13-1-2010. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
18/09/2009

Αρ.Πρωτ.:874/18-9-2009. Θέμα:«Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα
22/05/2009

Αρ.Πρωτ.:447/15-5-2009. Θέμα:«Πλειστηριασμοί κατά ΚΕΔΕ»

download περισσότερα
30/04/2009

Αρ.Πρωτ.:390/27-4-2009. Θέμα:«Αναστολή εργασιών δικαστηρίων λόγω εκλογών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2009»

download περισσότερα
18/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1079/14-11-2008. Θέμα:«Συνάντηση για θέματα πλειστηριασμών»

download περισσότερα