Ε.Τ.Α.Α.-Τομείς Συμβολαιογράφων

11/06/2010

Αρ.Πρωτ.:528/31-5-2010. Θέμα:«Συμβεβλημένοι ιατροί, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές του Ε.Τ.Α.Α.»

download περισσότερα
20/04/2010

Αρ.Πρωτ.:378/16-4-2010. Θέμα:«Υποβολή στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Συμβολαιογράφων αιτήσεων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
27/01/2010

Αρ.Πρωτ.:48/20-1-2010. Θέμα:«Κατώτατες εισφορές έτους 2009 του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.»

download περισσότερα
13/11/2009

Αρ.Πρωτ.:1004/3-11-2009. Θέμα:«Πίνακας εισφορών υπέρ ΕΤΑΑ-Τομέων Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
28/07/2009

Αρ.Πρωτ.:748/23-7-2009. Θέμα:«Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ιουλίου-Αυγούστου '09 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Α.Ν. & Τ.Σ.»

download περισσότερα
30/04/2009

Αρ.Πρωτ.:386/16-4-2009. Θέμα:«Υποβολή στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Συμβολαιογράφων αιτήσεων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
08/04/2009

Αρ.Πρωτ.:257/26-3-2009. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας πληρωμής κατώτατων ορίων ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
21/01/2009

Αρ.Πρωτ.:16/8-1-2009. Θέμα:«Αύξηση μερίσματος του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
10/11/2008

Αρ.Πρωτ.:1035/4-11-2008. Θέμα:«Ιατροί του Ε.Τ.Α.Α.-Τομέα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
09/10/2008

Αρ.Πρωτ.:933/3-10-2008. Θέμα:«Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)»

download περισσότερα
22/07/2008

Αρ.Πρωτ.:666,744/22-7-2008. Θέμα:«Καταβολή εισφορών Τ.Α.Σ. & δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο Σύλλογο»

download περισσότερα
14/06/2008

Αρ.Πρωτ.:530/2-6-2008. Θέμα:«Κατώτατες εισφορές Τ.Α.Σ. έτους 2008»

download περισσότερα
04/04/2008

Αρ.Πρωτ.:316/4-4-2008. Θέμα:«Υποβολή στο Τ.Α.Σ. αιτήσεων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
12/03/2008

Αρ.Πρωτ.:200/12-3-2008. Θέμα:«Υποχρεώσεις συμβολαιογράφου προς το Τ.Α.Σ. σε περίπτωση αναπλήρωσής του»

download περισσότερα
06/11/2007

Αρ.Πρωτ.:1027/6-11-2007. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας ρύθμισης καθυστερούμενων εισφορών Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
01/11/2007

Αρ.Πρωτ.:1015/1-11-2007. Θέμα:«Κατώτατο όριο εισφορών ΤΑΣ έτους 2007-Παροχές οδοντιατρικής περίθαλψης»

download περισσότερα
22/10/2007

Αρ.Πρωτ.:984/22-10-2007. Θέμα:«Ιατροί του Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
09/10/2007

Αρ.Πρωτ.:18/9-1-2007. Θέμα:«Κατώτατο όριο εισφορών Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
31/07/2007

Αρ.Πρωτ.:747,754/31-7-2007. Θέμα:«Εισφορές Τ.Α.Σ. και Τ.Ν. Ιουλίου-Αυγούστου»

download περισσότερα
02/07/2007

Αρ.Πρωτ.:666/2-7-2007. Θέμα:«Ιατροί του Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
03/04/2007

Αρ.Πρωτ.:336/3-4-2007. Θέμα:«Υποβολή στο Τ.Α.Σ. αιτήσεων συμμετοχής σε κατασκηνώσεις»

download περισσότερα
26/01/2007

Αρ.Πρωτ.:106/26-1-2007. Θέμα:«Ρύθμιση καθυστερούμενων εισφορών»

download περισσότερα
14/09/2006

Αρ.Πρωτ.:1042/14-9-2006. Θέμα:«Ωράριο ιατρών Τ.Α.Σ.»

download περισσότερα
19/07/2006

Αρ.πρωτ.:651/19-7-2006. Θέμα:«Καταβολή εισφορών Τ.Α.Σ. & Τ.Ν.»

download περισσότερα