Φ.Μ.Α.Π.

03/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/21-1-2014 «ΠΟΛ.1021/14-1-2014-"Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας"»

download περισσότερα
03/01/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/3-1-12 «Αναστολή πιστοποιητικού ΦΑΠ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012»

download περισσότερα
01/09/2011

Αρ.Πρωτ.:687/24-8-2011. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή»

download περισσότερα
03/08/2011

Αρ.Πρωτ.:547/26-7-2011. Θέμα:«Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για το έτος 2011 και κάθε επόμενο»

download περισσότερα
18/07/2011

Αρ.Πρωτ.:582/11-7-2011. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2011»

download περισσότερα
31/12/2010

Αρ.Πρωτ.:1519/31-12-2010. Θέμα:«Αναστολή εφαρμογής της παρ.1 άρθρου 48 Ν.3842/2010 (Υποχρέωση συμβολαιογράφου για προσάρτηση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικού περί μη οφειλής φόρου ακίνητης περιουσίας)»

download περισσότερα
19/07/2010

Αρ.Πρωτ.:647/9-7-2010. Θέμα:«Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010»

download περισσότερα
02/07/2010

Αρ.Πρωτ.:638/22-6-2010. Θέμα:«Φορολογία ακίνητης περιουσίας»

download περισσότερα
03/07/2009

Αρ.Πρωτ.:625,626,627/24-6-2009. Θέμα:«Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων Φ.Μ.Α.Π.»

download περισσότερα
04/04/2008

Αρ.Πρωτ.:351/4-4-2008. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στοιχείων ακινήτων έτους 2008»

download περισσότερα
26/03/2008

Αρ.Πρωτ.:268/24-3-2008. Θέμα:«Θέματα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων τα οποία αφορούν τη ρύθμιση προηγουμένων ετών σύμφωνα με το αρθρ.20 του Ν.3634/2008»

download περισσότερα
25/01/2008

Αρ.Πρωτ.:71/25-1-2008. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή»

download περισσότερα
17/04/2007

Αρ.Πρωτ.:382/17-4-2007. Θέμα:«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης ΦΜΑΠ έτους 2007»

download περισσότερα
01/02/2007

Αρ.Πρωτ.:120/31-1-2007. Θέμα:«Δήλωση ειδικού φόρου ακινήτων έτους 2007»

download περισσότερα
31/01/2007

Αρ.Πρωτ.:119/31-1-2007. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΜΑΠ»

download περισσότερα
23/06/2006

Αρ.Πρωτ.:478/16-6-2006. Θέμα:«Παροχή οδηγιών για τις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. και Ε9 έτους 2006»

download περισσότερα
09/04/2006

Αρ.Πρωτ.:307/6-4-2006. Θέμα:«Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006»

download περισσότερα
17/03/2006

Αρ.Πρωτ.:190/17-3-2006. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών υποβολής της δήλωσης φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων»

download περισσότερα
17/01/2006

Αρ.Πρωτ.:23/16-1-2006. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2006»

download περισσότερα
16/01/2006

Αρ.Πρωτ.:22/16-1-2006. Θέμα:«Δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006»

download περισσότερα
18/01/2005

Αριθ.Πρωτ.:25/17-1-2005. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2005 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ' αυτήν»

download περισσότερα
14/01/2005

Αριθ.Πρωτ.:3/13-1-2005. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2005 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ' αυτήν»

download περισσότερα
17/12/2004

Αριθ.Πρωτ.:829/16-12-2004. Θέμα:«Διεύρυνση απαλλαγής από το Φ.Μ.Α.Π.»

download περισσότερα
16/12/2004

Αριθ.Πρωτ.:828/16-12-2004. Θέμα:«Απαλλαγή από το Φ.Μ.Α.Π. αναδασωτέων εκτάσεων»

download περισσότερα