Συμβολαιογραφικές Πράξεις

28/03/2022

Έγγραφο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.104/28-3-2022 - Νέες ρυθμίσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ Ν.4915/2022 (Α’ 63)

download περισσότερα
08/02/2022

Αρ.Πρωτ.:98/8-2-2022. Θέμα:«Τρόπος κατάρτισης συμβολαιογραφικών εγγράφων»

περισσότερα
07/02/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 14η/4-2-2022 «Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων στις ΔΟΥ»

download περισσότερα
31/01/2022

Αρ.Πρωτ.:82/31-1-2022. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών»

download περισσότερα
31/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29-1-2022 - ΠΝΠ για υπολογισμό φόρου μεταβίβασης ακινήτων-παράταση χρήσης βεβαιώσεων μηχανικών-πλειστηριασμούς

download περισσότερα
18/01/2022

Αρ.Πρωτ.:34/14-1-2022. Θέμα:«Υπενθύμιση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων αναφορικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες»

περισσότερα
18/01/2022

Αρ.Πρωτ.:33/14-1-2022. Θέμα:«Επικόλληση μεγαροσήμων σε αντίγραφα που εκδίδονται με ψηφιακή υπογραφή»

περισσότερα
05/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.5/4-1-2022 - Ισχύς βεβαιώσεων ΤΑΠ, μηχανικών και δηλώσεων ΦΜΑ, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

download περισσότερα
04/01/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 2η/4-1-2022 «Άυλο διαζύγιο»

download περισσότερα
03/01/2022

Αρ.Πρωτ.:719/27-12-2021. Θέμα:«Δημοσίευση διάταξης για την ισχύ παλαιών αντικειμενικών αξιών ακινήτων μέχρι και την 31η-1-2022»

download περισσότερα
21/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.498/21-12-2021 - Αίτημα της ΣΕΣΣΕ για παράλληλη παράταση των ισχυουσών αντικειμενικών αξιών, των βεβαιώσεων των μηχανικών του άρθρ. 83 παρ. 1 ν. 4495/2017 και των βεβαιώσεων περί μη οφειλής ΤΑΠ μέχρι 31/1/2022

download περισσότερα
17/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.495/17-12-2021 - Εγχειρίδιο οδηγιών της ΑΑΔΕ σχετικά με την ηλεκτρονική δήλωση φόρου δωρεών, γονικών παροχών (συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις)

download περισσότερα
15/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.492/15-12-2021 - Αρμόδια ΔΟΥ για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών και ΦΜΑ

download περισσότερα
14/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.490/14-12-2021 - Διευκρίνηση για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών αναφορικά με τα χρηματικά ποσά

download περισσότερα
13/12/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 71η/13-12-2021 «Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου δωρεών, γονικών παροχών»

download περισσότερα
10/12/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.485/10-12-2021 - Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων γονικών παροχών και δωρεών από Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

download περισσότερα
06/12/2021

Αρ.Πρωτ.:691/6-12-2021. Θέμα:«Σύνταξη πράξης παρακατάθεσης αντικειμένων»

περισσότερα
06/12/2021

Αρ.Πρωτ.:681/3-12-2021. Θέμα:«Υποχρεωτική αναγραφή ΑΦΜ στις διαδικασίες του Τμήματος Διαθηκών του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
25/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/24-11-2021 «Τύπος πληρεξουσίων – ενσωμάτωση σε αυτά φωτογραφίας του εντολέα»

download περισσότερα
16/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 66η/15-11-2021 «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των παρ.4-5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

download περισσότερα
09/11/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 62η/3-11-2021 «Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ.128/2021 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή των παρ.4-5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς»

download περισσότερα
09/11/2021

Αρ.Πρωτ.:624/1-11-2021. Θέμα:«Προϋποθέσεις τυπικής ισχύος πληρεξουσίων που συντάσσονται στην Κύπρο»

περισσότερα
05/10/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 57η/4-10-2021 «Μη προσκόμιση δήλωσης φόρου κατά την καταχώρηση/μεταγραφή συμβολαιογραφικών πράξεων δωρεών, γονικών παροχών και αποδοχής κληρονομιάς»

download περισσότερα
27/09/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/24-9-2021 «Διευκρίνιση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 9 ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ31 Β), για το Πιστοποιητικό Ε.Μ.Σ.Υ. στις συμβολαιογραφικές πράξεις»

download περισσότερα