Αντικειμενικές Αξίες

03/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.503/27-12-2021 - Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

download περισσότερα
15/07/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/14-7-2021 «Παροχή διευκρινίσεων για τον υπολογισμό της παλαιότητας των ακινήτων»

download περισσότερα
08/06/2021

Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων 2021

download περισσότερα
26/05/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/25-5-2021 «Υπολογισμός της παλαιότητας των ακινήτων»

download περισσότερα
01/04/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.117/31-3-2021 - Επανυπολογισμός των φόρων κατοχής και μεταβίβασης με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές με την 102353/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

download περισσότερα
08/09/2020

Αρ.Πρωτ.:633/7-9-2020. Θέμα:«Επικαιροποίηση Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στους πίνακες τιμών αντικειμενικών αξιών περιοχών της Χώρας»

download περισσότερα
15/10/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.459/11-10-2019 - Ακύρωση αντικειμενικών αξιών σε 12 περιοχές της χώρας από το Συμβούλιο της Επικρατείας

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:449/22-6-2018. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίων (ΠΟΛ.1116, 1115, 1109 & 1113/2018) αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε. - Ν.4549/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 105/14-6-2018)»

download περισσότερα
21/01/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/21-1-2016 «Διαβίβαση της ΠΟΛ.1009/2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 48/20-1-2016)-Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας»

download περισσότερα
05/07/2013

Αρ.Πρωτ.:510/3-7-2013. Θέμα:«Αξία οικοπέδων σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα-(ΠΟΛ.1131/5-6-2013)»

download περισσότερα
15/07/2011

Αρ.Πρωτ.:594/12-7-2011. Θέμα:«Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών της με αριθμ.1175023/3752/ΟΟΤΥ/Δ΄/28.12.2010 ΠΟΛ.1200 (Φ.Ε.Κ.2038/Β΄/29.12.2010) απόφασης του Υπ.Οικονομικών»

download περισσότερα
20/01/2011

Πίνακες τιμών αντικειμενικών αξιών ακινήτων

περισσότερα
20/01/2011

Αρ.Πρωτ.:32/19-1-2011. Θέμα:«Ένταξη στο αντικειμενικό σύστημα αξιών ακινήτων»

download περισσότερα
30/12/2010

Αρ.Πρωτ.:1423/17-12-2010. Θέμα:«Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2010, για τις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων»

download περισσότερα
09/02/2010

Αρ.Πρωτ.:89/2-2-2010. Θέμα:«Απόδειξη παλαιότητας για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτου»

download περισσότερα
16/10/2009

Αρ.Πρωτ.:926/9-10-2009. Θέμα:«Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης»

download περισσότερα
09/10/2008

Αρ.Πρωτ.:943/3-10-2008. Θέμα:«Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σε περιοχές εντός Γ.Π.Σ.»

download περισσότερα
07/04/2008

Αρ.Πρωτ.:354,355/7-4-2008. Θέμα:«Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα»

download περισσότερα
23/08/2007

Αρ.Πρωτ.:803/23-8-2007. Θέμα:«Διόρθωση σφαλμάτων πινάκων τιμών»

download περισσότερα
20/07/2007

Αρ.Πρωτ.:729/20-7-2007. Θέμα:«Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών αντικειμενικών αξιών»

download περισσότερα
01/03/2007

Αρ.Πρωτ.:216/1-3-2007. Θέμα:«Αναπροσαρμογή τιμών αντικειμενικού»

download περισσότερα
14/04/2006

Αρ.Πρωτ.:338/14-4-2006. Θέμα:«Διορθώσεις σφαλμάτων των πινάκων τιμών»

download περισσότερα
02/09/2005

Αριθ.Πρωτ.:676/2-9-2005. Θέμα:«Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα έντυπα Κ4,Κ5,Κ6,Κ7,Κ8 & Κ9»

download περισσότερα
10/03/2004

Αριθ.Πρωτ.:168/10-3-2004. Θέμα:«Νέες τιμές για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια στο Ν. Φλώρινας»

download περισσότερα