Πολεοδομικές Διατάξεις

13/02/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/10-2-2017 «Παράταση υπαγωγής στο Ν.4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση (ΦΕΚ 364 B/9-2-2017)»

download περισσότερα
14/12/2016

Αρ.Πρωτ.:901/7-12-2016. Θέμα:«Ανάρτηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
17/11/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.663/16-11-16 - Τοπογραφικά διαγράμματα

download περισσότερα
10/10/2016

Αρ.Πρωτ.:812/10-10-2016. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013»

download περισσότερα
23/12/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 77η/22-12-15 «Υπενθύμιση για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης»

download περισσότερα
18/11/2015

Αρ.Πρωτ.:695/16-11-2015. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4342/2015 [(ΦΕΚ τ.Α’ 143/9-11-2015) - (Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)]»

download περισσότερα
24/06/2015

Αρ.Πρωτ.:385/22-6-2015. Θέμα:«Ειδοποίηση Α΄ ανάρτησης πράξεων εφαρμογής ΠΕ103 και ΜΠΕ104 και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Κρυονερίου του Δήμου Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
04/05/2015

Αρ.Πρωτ.:298/30-4-2015. Θέμα:«Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»

περισσότερα
31/03/2015

Αρ.Πρωτ.:185/30-3-2015. Θέμα:«Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»

download περισσότερα
11/02/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 15η/9-2-2015 «Παράταση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013»

download περισσότερα
20/01/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.29/16-1-15 - Δυνατότητα παρακολούθησης ηλεκτρονικά σεμιναρίου, σχετικά με πολεοδομικές και δασικές διατάξεις

download περισσότερα
16/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/13-1-2015 «Διατάξεις του νόμου 4315/2014 "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 269/24-12-2014)»

download περισσότερα
12/01/2015

Αρ.Πρωτ.:19/8-1-2015. Θέμα:«Σύσταση ως διηρημένων ιδιοκτησιών σε εκτός σχεδίου πόλης γήπεδο»

download περισσότερα
14/07/2014

Αρ.Πρωτ.:788/10-7-2014. Θέμα:«Σύνταξη συμβολαίων που αφορούν ακίνητα της περιοχής Σταυρονικήτα Χαλκιδικής»

download περισσότερα
27/06/2014

Αρ.Πρωτ.:752/27-6-2014. Θέμα:«Ακύρωση οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στην περιοχή Σταυρονικήτα Χαλκιδικής ως μη νόμιμες»

download περισσότερα
07/05/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.251/5-5-14 σχετικά με τα αντίγραφα των σχεδίων Τ.Ε.Ε. Ν.4178/2013

download περισσότερα
21/02/2014

Αρ.Πρωτ.:190/18-2-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ.472/3-2-2014 με θέμα:"Άρθρο 51 του Ν.4178/2013 - Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174 Α΄)"»

download περισσότερα
06/12/2013

Αρ.Πρωτ.:815/5-12-2013. Θέμα:«Διευκρινιστική εγκύκλιος Υ.ΠΕ.Κ.Α. (4η εγκύκλιος, με αριθμ.πρωτ.66931/3-12-2013) για διατάξεις του Ν.4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τ.Α΄ 174/8-8-2013)"»

download περισσότερα
31/10/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/25-10-2013 «Διαβίβαση εργασίας για το Ν.4178/2013»

download περισσότερα
08/10/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/7-10-2013 «Έναρξη διαδικασίας της ηλεκτρονικής μεταφοράς των στοιχείων των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 στις διατάξεις του Ν.4178/2013»

download περισσότερα
03/10/2013

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για την ανάρτηση της με αριθμό 3/1-10-2013 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ0-ΣΙΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Κεφάλαιο Α’ του ν.4178/2013 – Οδηγίες, διευκρινίσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις»

download περισσότερα
05/09/2013

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. για τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ.πρωτ.2254/30-8-2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο ΦΕΚ με αριθμό 2184/5-9-2013 (τεύχος Β’)

download περισσότερα
03/09/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 43η/30-8-2013 «Η υπ’ αριθμ.πρωτ.2254/30-8-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α’)"»

download περισσότερα
02/09/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 37η/12-8-2013 «Ενημερωτική επιστολή Υ.ΠΕ.ΚΑ. σχετικά με τις βεβαιώσεις που προβλέπονται από το Ν.4014/2011 μετά τη δημοσίευση του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ.Α΄)»

download περισσότερα