Διάφορα

07/07/2020

Αρ.Πρωτ.:531/6-7-2020. Θέμα:«Αναστολή διατάξεων αρ.47-49 του ν.4646/2019»

download περισσότερα
08/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 16η/8-5-2020 - Αποστολή εγχειριδίου ερωτήσεων - απαντήσεων επί φορολογικών θεμάτων

download περισσότερα
03/02/2020

Αρ.Πρωτ.:69/27-1-2020. Θέμα:«Αναστολή άρθρων του ν.4646/2019»

download περισσότερα
20/01/2020

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.30/17-1-2020 - Τροπολογία αναστολής διατάξεων Ν.4646/2019

download περισσότερα
16/12/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 63η/13-12-2019 - Ν.4646/2019 (ΦΕΚ τ.Α΄ 201/12-12-2019) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

download περισσότερα
12/12/2019

Αρ.Πρωτ.:672/12-12-2019. Θέμα:«Φορολογικό νομοσχέδιο»

περισσότερα
10/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.524/10-12-2019 - Φορολογικό Νομοσχέδιο

download περισσότερα
03/12/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.516/2-12-2019 - Φορολογικό νομοσχέδιο-Συνάντηση με Υφυπουργό Οικονομικών

download περισσότερα
23/10/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 61η/22-10-2019 «Έννοια της "υποτροπής" στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου»

download περισσότερα
26/07/2019

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.338/25-7-2019 - Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.Απόστολο Βεσυρόπουλο

download περισσότερα
30/09/2015

Αρ.Πρωτ.:587/30-9-2015. Θέμα:«Παράταση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης – ΠΟΛ.1204/4-9-2015 – Υπουργική Απόφαση 1258/2015»

download περισσότερα
09/07/2015

Νέος τηλεφωνικός κατάλογος Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς

download περισσότερα
07/05/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/7-5-2015 «Κοινοποίηση ΦΕΚ τ.Β’ 187/23-01-2015»

download περισσότερα
13/10/2014

Αρ.Πρωτ.:1004/10-10-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση του Ν.4302/2014»

download περισσότερα
28/02/2014

Αρ.Πρωτ.:213/25-2-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών (ΠΟΛ.1047/12-2-14 & 1048/11-2-2014)»

download περισσότερα
20/01/2014

Αρ.Πρωτ.:53/15-1-2014. Θέμα:«Απόδοση Α.Φ.Μ. (ΠΟΛ.1005 & 1006/31-12-2013)»

download περισσότερα
04/07/2013

Αρ.Πρωτ.:457/26-6-2013. Θέμα:«Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
18/01/2013

Αρ.Πρωτ.:50/16-1-2013. Θέμα:«Νέος φορολογικός νόμος 2013»

download περισσότερα
27/11/2012

Αρ.Πρωτ.:954/23-11-2012. Θέμα:«Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
07/11/2012

Αρ.Πρωτ.:825/25-10-2012. Θέμα:«Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
09/10/2012

Αρ.Πρωτ.:739/5-10-2012. Θέμα:«Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.»

download περισσότερα
11/10/2011

Αρ.Πρωτ.:818/4-10-2011. Θέμα:«Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων»

download περισσότερα
11/10/2011

Αρ.Πρωτ.:835,836,837/7-10-2011. Θέμα:«Φορολογικά θέματα (ΠΟΛ.1199, 1201 & 1204/2011)»

download περισσότερα
14/09/2011

Αρ.Πρωτ.:722/13-9-2011. Θέμα:«Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του αρθρ.18 του Ν.4002/2011»

download περισσότερα